Om Vestfjelløypene

 

Vestfjelløypene SA er et andelslag for drift av skiløyper i området mellom Knippeset og mot Vang Grense.

Hva er Vestfjelløypene?

Vestfjelløypene er et andelslag som har ansvar for å kjøre opp skiløyper mellom Knippeset og grensen mot Vang Kommune ved Syndinstøga.

I sør er det forbindelse med Vaset løypene og i nord med Grindafjell løypelag. Løypelaget har også ansvar for å rydde løype traseene for vegetasjon. Alle løyper er tegnet inn på løypekart, og er godkjent av grunneiere og Vestre Slidre kommune.

Løypelaget eier en løypemaskin som begynner å bli gammel, noe som medfører større kostnader på reparasjon.

Løypekjøring

Løypekjøringen starter når det har kommet nok snø om høsten, og da i første omgang med å pakke ned snøen for å få en såle å kjøre på utover vinteren.

Skiløypene kjøres som regel opp på fredager hele vinteren, så løypene er klare for helgen. Ved juleferie, vinterferie (uke 8 og 9), samt i påsken kjøres løypene når det er behov.

Løypekjøring vurderes ut fra vær og værmelding.

Status på løypekjøring kan du se på www.skisporet.no/Syndin
og informasjon legges også på Facebook gruppene: skiløypene på Vaset og Syndin, og på Vestfjelløypene.

Finansiering

Løypekjøringen finansieres ved bidrag fra brukerne, støtte fra kommunen og noe bidrag fra bedrifter. Med tanke på at området har om lag 700 hytter, håper laget selvsagt på at mange ser nytten av å bli andelseier.

320 Andelshavere

Løypelaget har pr. 01.04.22 ca. 320 andelshavere som har betalt kr. 4.000, – pr. andel. Andelskapitalen er med på å bidra til anskaffelse av maskiner og utstyr.

Pågående arbeid

Løypelaget vil i sommer fortsette arbeidet med krattknusing og rydding av løypetraseene, dette ble startet opp sommeren 2021. Med mindre snø ser vi at behovet for bedre traseer øker for å kunne kjøre opp løyper tidligere.

Ønsker du å bidra?

For at løypelaget skal få mulighet til å kjøpe inn en nyere løypemaskin, må antallet andelshavere økes betydelig.

Bidra med valgfritt beløp

Løypebidrag eller støtte til å forbedre løypene kan settes inn på kontonummer 2153.09.00239 eller Vippses til nummer 85100

Andelshaver

Ønsker du å bli andelshaver, kan dette tegnes ved å innbetale kr. 4.000, – til kontonummer 2153.09.00239

Merk betalingen med navn, gårdsnummer og bruksnummer, og e-post adresse.