VESTFJELLØYPENE

SKILØYPER PÅ SYNDIN I VALDRES

Vestfjelløypene kjører skiløyper fra Knippeset til Vang kommunegrense. Vi er koblet sammen med Vasetløypene i øst og Grindafjell løypelag i vest. Vestfjelløypene har en stor løypemaskin og kjører løyper hver helg i tillegg til utvidet løypenett i skoleferiene. Store deler av løypenettet blir kjørt både for klassisk og skøyting.

SISTE NYHETER

Syndin- Andris Hamre

KONTAKT OSS

Kontakt oss i Vestfjelløypene